Burun estetiği burnun görüntüsünü değiştirmek için yada tedavi amaçlı uygulanan bir estetik ameliyattır. Burnun görümünün düzeltilmesi yanında solunumsal sorunlarda aynı operasyon ile giderilir. Burundaki tıkanıkları ve iç eğrilikleri, burun eti büyümelerinden, travmadan ya da geçirilmiş bir estetik burun ameliyatına da bağlı olabilir.

Burun Estetiği Ankara

Burun estetiği

Burun estetiği ameliyatı genel olarak açık ve kapalı olarak iki teknikle yapılabilir. İki tekniğinde, hastanın burnun problemlerine doğru yaklaşımla ve doktorun deneyimiyle orantılı olan avantajları ve dezavantajları vardır.

Burundaki şekil bozukluklarını düzeltmek için yapılan operasyon ve planlama kullanılan  teknikten çok daha önemlidir. Bir çok doktor genellikle Açık tekniği tercih eder. Açık yaklaşım burnun yapılarını kuş bakışı bir görüş sağlayarak, daha iyi bir müdahale olanağı sağlar. Bu yapılarına müdahale, daha kesin bir şekilde yapılır. Zor burun ucu olgularında burnun kırıklarından sonra ve estetik burun revizyonu ameliyatlarında açık yaklaşım da iyi bir hareket alanı sağlar. Burun sırtındaki kemere ya da ucuna minimal müdahale gerekli olduğu durumlarda; kapalı yaklaşımın, hastalar için avantajlı olduğu görülür. Bu iki yöntemin avantaj ve dezavantajlarını özetlersek;

Burun Estetiği Ameliyat Yöntemlerinde Avantaj ve Dezavantajlar Nelerdir

Açık teknikle yapılan burun estetiği ameliyatının bilinen artıları

 • Direk burun yapılarının görülmesi.
 • Tüm problemlerin değerlendirilmesi.
 • Kesin teşhis ve deformasyonların düzeltilmesi.
 • Cerrahın iki elini birden kullanılmasına izin vermesi.
 • Orijinal dokular ve kıkırdak greftleriyle birlikte daha fazla müdahale fırsatı.
 • Kanamanın, koter aracılığıyla doğrudan kontrol edilebilmesi
 • Kıkırdak greftlerinin dikiş ile stabilizasyonu

Açık burun estetiğinin dezavantajları

 • Ek olarak burun ucu kesisi vardır.
 • Uzamış operasyon süresi
 • Uzun süreli burun ucu ödemi oluşur.
 • Burun ucundaki kesinin ayrışması
 • Yaraların geç iyileşmesi

(Letdown Rinoplasti) Kapalı Burun Estetiği Operasyonunun Avantajları

 • Burnun dış yüzeyinde iz olmaz
 • Müdahale edilen bölgelerde anatominin korunması
 • Dikiş kullanmadan hazırlanan cebe kıkırdak grefti yerleştirebilme seçeneği sunar
 • Az müdahale iyileşmeyi hızlandırır
 • İyi bir tanı ve planlama seçeneği sağlar
 • Minimal ödem oluşması
 • Kısa ameliyat süresi
 • Hızlı hasta iyileşmesi

Kapalı Burun Estetiği Ameliyatının Dezavantajları Nelerdir

 • Fazla deneyim gerektirir
 • Asistan ve deneyimsiz cerrahların cerrahi alanı direkt göremedikleri için kısıtlı algı ve müdahale seçeneği sunar
 • Burun anatomisi görsel olarak direk görülemez
 • Asimetrik alanlarda müdahale sınırlı kalabilir

Burun Estetiği Sonrası Bilinmesi ve Yapılması Gerekenler

Burun estetiği operasyonu sadece hastane ortamında yapılabilmektedir. Genel anestezi ile 1-2 saat süren bir işlemden sonra aynı gün taburcu olunabilir ya da bir gün hastanede kalınabilir. Burun estetiği ameliyatı sonrası burunda ağrı oluşmaz ama alt ve üst göz kapağı iç kısımlarında hafif morluk ve yanaklarda şişlik görülebilir.

İlk 2-3 gün buz uygulaması, morluk ve şişlik giderici krem kullanımı iyileşmeyi hızlandırmaktadır. Morluklar bir hafta içinde geçerken, şişliklerde de azalma gözlenmektedir. 7. gün (ilk kontrol) alçı çıkarılır ve burna ince bant konulurken, 12. gün burun açıkta bırakılır. Ameliyattan 3 hafta sonra kişinin burun estetiği ameliyatı geçirdiği anlaşılamaz. Burnun son şeklini alması 1 yıl kadar zaman alacaktır.

Değerlendirmesi uzun zaman alsa bile, analizdeki ve teknikteki avantajlar, öngörülebilir sonuçların oluşmasını sağlar. Fakat buruna yapılan bu operasyon hala, plastik cerrahideki en zorlu ameliyatlardan biridir.

Burun estetiği sonrası mükemmel bir sonuç ile iyi bir sonuç arasında ince bir çizgi vardır . Aynı şekilde, kabul edilebilir ve ya kabul edilemez bir sonuçta da böyle bir ince çizgi vardır. İkinci bir revizyonu gerektiren, komplikasyonlar oluşabilir. Hastaya ait nedenlerden veya teknik hatalar kaynaklı yapılacak düzeltici müdahale ikincil burun revizyonu ameliyatıdır.

Sonuç olarak doktorunuz her hasta için özel olan oranları ve problemlerini analiz etmeli ve iyi bir planlama yapmalıdır. Burun estetiğindeki bu değerlendirmeler, tarif ve benzetmeler ile olmaz. Başarılı sonuçlar, uygun hasta seçimi ile gerçekleşir. Problemler ile ilgili doğru teşhis koymak, uygun bir ameliyat planı yapmak ve bu planı pratiğe dökebilmek ve iyi sonuçlar ortaya çıkartmak gerekir.

burun estetiği fiyatı

Burun Estetiği Riskleri ve Olası Komplikasyonlar

ilk defa uygulanan estetik burun ameliyatında plastik cerrah, burun dinamiklerinin ve yumuşak dokunun değişkenliklerine kadar, alttaki iskeletin bir çok sayıdaki anatomik değişkenlikleri ile karşılaşır.

Doktorlar, iyileşme süreci hakkında pozitif bir etki aşılamaya çalışsa da, burun estetiğinin arkasından gelen iyileşme sürecini tam olarak kontrol etmek mümkün değildir. Aylardan, yıllara kadar değişen bir zaman aralığı içinde, burundaki neticenin değiştiği gözlemlenir. Bu nedenle, aşırı doku çıkarılması ve aşırı düzeltmeden dolayı, ikincil bir burun revizyonu ameliyatına ihtiyaç duyan, değişik büyüklükte kusurları gözlemek şaşırtıcı değildir.

İlk burun estetiği ameliyattan sonra gözlenen kusurlar, prensip olarak şu faktörlerden kaynaklanır:

 • Değerlendirme Hataları:  Burun estetiği ameliyatları teknik olarak çok iyi yapılmış olabilir, fakat burun iyi dengelenmemiştir, yüzün diğer hatları ya da bireyin genel görüntüsü ile uyum sağlamamaktadır.
 • Teknik Hatalar: Bunun içeriği değişebilir. Bu durum, anatominin bozulması, burun iskeletinin asimetrikleşmesi ya da doku zedelenmesi gibi faktörleri içerebilir. Bu durum ameliyatta yapıların ayırt edilmesinde zorluk çıkartır ve buruna yapılacak estetik ameliyatını ve yapısal işlevlerini etkiler.
 • Öngörülemeyen Başarısız Sonuçlar:  Bazı vakıalarda, planlanan düzeltme başarı ile gerçekleştirilir. Cerrah, ilk sonuçtan fazlasıyla memnundur  ve hiçbir teknik hata olmamıştır, fakat hala netice istenilen
  seviyenin altındadır.

Burun estetiği ameliyatında İkincil problemler, minör ve majör hatalar olarak sınıflandırılır

Minör hatalar; cerrah değerlendirmelerine göre, vakaların %5 ila % 20’sinde görülmektedir. Bu hatalar bazen, iyileştirmenin genel sonuçlarından memnun olan hastalar tarafından bile kabul edilir. Bazı hastaların gerçek üstü beklentileri, minör hataların, asimetrilerin ve belirginliklerin abartılmasına neden olabilir. Bu hastalar, görünür kusurlardan yakınırlar. Sık rastlanan bir durumu ele alırsak; burnun hafif bir eğriliği ya da burnun deliklerinin minimal asimetrisi, operasyon öncesinde nadiren gözlenmiş olup, ameliyat sonrasında hasta tarafından anında belirtilmiştir. burun ucunun hafif bir asimetrisi, iyileşme sürecini takip eden yumuşak doku çekintilerinden kaynaklanabilir.

Majör Hatalar; Geçen son 20 yıl içinde, Doktorların işleme teknik yaklaşımı, daha muhafazakar bir hal almaya başladı. Videolar aracılığıyla verilen eğitim, canlı ameliyatlar, burun estetiği kursları, çok fazla sayıdaki kitap ve açık yaklaşımın keşfedilmesi problemlerinin şiddetini azaltmıştır. Buna rağmen, majör hatalar hala olmaktadır. Bunun nedeni, aşırı ve asimetrik diseksiyonlardan kaynaklanmaktadır. Ya da yumuşak doku doğasının önemini, burnun dinamiklerini ve  kritik önemini ve sık sık zedelenen, destek tipinin kalitesini, burun kanadı ve orta çatı kemerini anlamamaktan kaynaklanır.

burun estetiği sonrası

Burun estetiği sonrası en sık rastlanan ikincil majör kusur; burunun operasyon geçirmiş gibi ve doğal olmayan bir görünümde olmasıdır. Örneğin; bir hastada burun kökü açısı yeterince derinleşmemiş ya da burun sırtı fazla düşük bırakılmış olabilir. Tüm bu problemler estetik burun revizyonu ameliyatı ile düzeltilebilir.

İdeal olarak estetik burun hoş gözüken ama doğallığını kaybetmemiş bir burundur. Hiçbir doktor hastasını ikinci kez ameliyat etmek istemez. Ama doku iyileşmesi bazen tahmin edilemeyen sonuçlar doğurabilir. Deneyimli ellerde yapılmış bir estetik burun revizyonu da kolay olacaktır. Dünya’nın en meşhur plastik cerrahlarının bile mutlaka ikincil ameliyatları olmaktadır. Bu yüzden bence önemli olan ameliyatı yapan doktorla beraber bu sorunları paylaşarak üstesinden gelmektir.

Ankara burun estetiği fiyatları konusunda doğru bilgiye ulaşmak için öncelikle uzman doktorlara muayene olmanız gerekmektedir. Ülkemizde ve Ankara’da estetik burun ameliyatlarını koşullara uygun başarılı bir şekilde uygulayan estetik cerrahi doktorları bulunmaktadır.