Lazer liposuction ; Teknoloji yağla savaşmanın birkaç yolunu bizi sunar. Bu savaşta lazer çok önemli bir cephane bir silah durumundadır. Geleceğin yağ savaşı uygulamaları muhtemelen üç ayrı kategoride olacaktır. Hafif vakalar için ameliyatsız uygulamalar, orta dereceli vakalar için minimal invazif yöntemler ve daha ağır vakalara da invaziv yöntemler uygulanması gerekir.

lazer liposakşınLazer destekli liposakşın uygulamasında (LAL), yaklaşık olarak 1 mm.lik küçük bir kanül yoluyla iletilen lazer fiberi kullanmaktadır. Lazerin kullanımında son 10 ilâ 15 yılda kat edilmiş olan mesafe, lazer enerjisinin artık cilt yoluyla değil cildin altından verilmesi yöntemini doğurmuştur. Bu da bize epidermis ve dermis yoluyla değil de doğrudan hedef bölgeye daha fazla enerjiyi yönlendirme imkanı sağlamıştır. Lazerin avantajları olarak cilt sıkılaşmasındaki etkisinin kanıtlanmış olmasını ve güvenlik mekanizmalarının da aydınlatılmış olmasını sayabiliriz. Lazerin yine bir diğer avantajı ise, kanül küçük olduğu için, büyük kanüllerde ortaya çıkan dış hat düzensizliğine dair yüksek risk söz konusu olmadan, yüzeysel tabakalardaki düzensizlikleri ve selülit de tedavi edebilme becerisine sahip olmasıdır. Dezavantajları ise, ekipmanın pahalı olması, minik bir kabarcık gibi yanık oluşturma potansiyeline sahip olmasıdır. İşte teknolojinin gelişimi sayesinde, mekanik veya analog aletlerin geçmişte yapamadıkları şekillerde bu cihazlar bize tedavilerde yardımcı olmaktadır.

Lazer liposuction Uygulama Alanları

Lazer liposuctionun kullanımında yağ kalınlığının tek seansta tedavi edilecek olan fiziksel bölgenin santimetre karesinin ve artan gevşeme durumunda cildin elastikiyetinde ortaya çıkan kaybın analizleri yapılır. Deri gevşemesi hafifle orta derecede olan hastalar, artık klasik liposakşın adayları olarak uygun kabul edilemeyebilir, çünkü tek başına uygulanan klasik liposakşın, bu hastalarda hoş olmayan sonuçlar vermektedir. Ciltte düzensizlikler ve ciltte gevşemeye bağlı sarkmalar oluşabilir. Bu durumu önlemek için cilt gevşemesi olan tüm olgulara lazer liposakşın yöntemi uygulanmalıdır. Özellikle gıdı, kol içi, uyluk içi ve göbe kaltı gibi cildin ince ve elastikiyetinin zayıf olduğu bölgelerde klasik liposakşına göre çok daha üstün sonuçlar verir.

Germe ameliyatı gerektirecek kadar ağır deri gevşemesi olan hastalara uygulanan lazer liposakşın arzu edilen optimal sonucu vermeyecektir. Bu hasta grubuna germe ameliyatı ve lazer liposakşın yöntemleri kombine uygulanmalıdır.

Lazer liposuction  Hasta Profilleri

İyi Adaylar

lazer-liposuction-kadinlarOrta yaşlarda olan, üst ve alt karın bölgesinde 5 cm’lik orta derecede yağ kalınlığına sahip bir kadın lazer liposakşın yöntemi için çok iyi bir adaydır. Bu kadın hasta belki yaklaşık 10 yıl önce alt karın bölgesine liposakşın yaptırmış ve bu bölgede yara izleri ile hafif ciltte düzensizlikleri bulunan biri olabilir. Üst karın bölgesinde önemli oranda lifli doku vardır. En önemlisi de, elastikiyet kaybı ile birlikte, hafifle orta derece arasında deri gevşemesine sahiptir. Bu kadın hasta lazer liposakşın için iyi bir adaydır, zira tedavi bölgesi ve kalınlığa dair yol haritasına uygun düşmektedir ve söz konusu kusurlar –yani deri gevşemesi ile yüzeysel dış hat kusurları- tam da lazer liposakşın ile tedavi edilebilecek olan türdendir.

Kötü Adaylar

100 kilogram ağırlığında, karın bölgesinde 10 cm kalınlığında yağ fazlası olan, ayrıca böğürlerinde ve kalçalarında da fazla yağ bulunan genç bir kadın, bu prosedür için kötü bir adaydır. Karın alt kısmında sarkmış deri görüntüsü vardır ve tek başına lazer uygulaması iyi bir sonuç vermez.

Uygun Anatomi

Lazer liposakşın tedavisi için uygulama alanı deri ve onun hemen altıdır. Lazer önce derindeki yağları tedavi eder. Bir sonraki tedavi bölgesi, cildin hemen altıdır. Üçüncü ve son adım ise, yüzeysel ve derin tabakalarda kalmış olan her türlü kalıntı ve erimiş yağ dokularının küçük bir kanül yardımıyla emilerek alınmasıdır.

Lazer liposuction Tedavisi Öncesi Değerlendirme

Hastanın eğitimi, öncelikle cilt sıkılaştırma etkilerinin değişken olduğu ve fibroblastların stimülasyonunun daha fazla kolajen ve elastin ortaya çıkarmasının, ameliyattan yaklaşık olarak 3 ay sonrasına kadar netleşmeyeceği gerçeği üzerine odaklanır.

Lazer liposuction Tedavi Öncesi Planlama

Ameliyattan öncesi, çıkarılacak olan yağ bölgeleri işaretlenir. Buna ek olarak, tedavi bölgesi 10 x 10 cm’lik kısımlar halinde işaretlenir. Bu bize, derindeki yağlara, stimülasyon amaçlı ısıtma uygulaması yapılacak kısımlara ve daha sonraki cilt sıkılaştırma uygulamasının yapılacağı bölgelere, spesifik enerji seviyelerini belirleme olanağı sağlar. Kanül giriş noktaları (1 ilâ 2 mm) spesifik bölgelerde işaretlenir, bu arada kanülün uzunluğu ve dokunun kavisi de göz önünde bulundurulur.

Teknik

Tumescent solüsyonu kullanır. Lazerle ideal etkiyi elde etmek için 10×10 cm’lik her alana, yaklaşık olarak 100 ml sıvı verilir. Bir sonraki adım, derin dokuya ilk lazer uygulamasını yapmaktır. Daha önce yapılan kalınlık ölçümüne dayanarak, çimdiklenmiş kalınlık her santimetresine 1000 ilâ 2000 jul enerji verilir. Dolayısıyla eğer 3 cm belirlenmişse, derin enerji seviyesi, normal yumuşak yağ dokusu için 3000 jul ve kalın lifli doku ya da yaralı doku için de 6000 jul enerji olmalıdır. Bu enerji miktarı, önce bütün derin alanlara verilir. Bu katman için kullanılan dalgaboyu şu anda 1064 nm ya da 1440 nm’dir. 1440 nm yağlı doku için yaklaşık 40 kat daha yüksek afiniteye sahiptir. Bu mekanizma yağlı dokularda daha yüksek bir absorpsiyondur ve daha yoğun bir fotomekanik etkiye dönüşür. Kanülün ucunda konsantre olmuş olan lazer gücünün yoğunluğu, yağ hücresi üzerinde hem mekanik hem de termal bir etki yaratarak, yağ hücresine hasar verir ve yağ hücresini eritir.

Lazer uygulamalarının bütün aşamaları tamamlandıktan sonra, son aşama erimiş yağları, doku parçalarını ve diğer kalıntıları, küçük liposakşın kanülleriyle çıkarmaktır.

Lazer liposuction tedavisi sonrası bakım

Her ne kadar tedavi sonrası bakım, diğer Liposuction protokollerindekine benzese de, lazerle tedavi hastaları genellikle 2 ilâ 3 gün içinde işlerine geri dönebilirler.

Lazer ışını küçük damarların pıhtılaşmasına yardımcı olur ki bu da daha az morarma anlamına gelir, ayrıca ödemde daha az olur. Ama 2-3 hafta rutin korse kullanımı, masaj ve aşırı aktivite sınırlaması gerekir.

Lazer liposuction işleminin sonuçları

Hasta sonuçları, plastik cerrahın derin tabakalarda uygun enerji kullanması ile yakından ilişkilidir, işlem sonunda düzgün bir liposakşın işlemi yapmakta önemlidir. Bu prosedürler zaman ve emek ister, fakat sonuçlar bu çabalara değmektedir. Amerikan Plastik Cerrahi Derneği Toplantı sunularında lazer liposakşın uygulama sonuçlarınında yüksek hasta memnuniyeti, maksimum güvenlik ve minimum komplikasyon oranı bildirilmiştir.

Son Düşünceler

Geleceğin teknolojisi, spesifik yağ depozitlerini görüntüleyip büyük bir başarıyla ve minimal ağrıyla imha etmeyi mümkün hale getirebilir. Lazerli liposakşının yağları imha edip cildi sıkılaştırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu yüzden klasik liposakşına göre hem hızlı iyileşme hem de daha iyi bir sonuç elde edilir.

Lazer liposakşın Ankara’da çok az klinikte uygulanmaktadır. Lazer liposakşın fiyatları sanıldığının aksine klasik liposakşından çok pahalı değildir. Lazer liposakşın yaptıranlar iyi bir klinikte yaptırırlarsa son derece mutlu olurlar.