Estetik olarak Göğüslerin görünümünü etkliyen dört faktör vardır

  • Göğüslerin Şekli
  • Göğüslerin Boyutu
  • Göğüslerdeki Simetrisi
  • Meme Yaraları

Estetik Açıdan Memenin Şekli ve Boyutu Nasıl Olmalıdır

meme estetiği ameliyatı

Göğüsler karşımıza her biçim ve büyüklükte çıkar, bazıları diğerlerinden daha estetiktir. İdeal boyut kişisel ve kültürel tercihlere göre değişiklik arz etse de, ideal şekli hakkında normlar bellidir. Göğüs estetiğinde  en önemli öge şekildir. İdeal estetik bir Göğüslerde; ucun hem aşağısında hem de yukarısında yeterli bir hacim olmalıdır, Alt pol dolgunluğu üst pole göre daha çıkıntılı bir görünümde olmalıdır.

Göğüs ucu memenin çıkıntısının en uç noktasında yer alıyor olmalıdır. Her ne kadar büyüklüğü kişisel zevke ve toplumsal tercihe göre değişse ve çok zaman medyadaki imajlardan etkilense de, orantısız şekilde büyük veya küçük olan memelerin, bir kadının görünümüne iyi bir katkı sağlamadıkları bir gerçektir. Bunlar aynı zamanda fiziksel olarak başka durumlara da yol açabilir. Zayıf, bir altmış beş boyunda, kırk beş kilo ağırlığındaki bir kadın, D cup Göğüs ölçüsü istediği takdirde, dikkatli bir değerlendirme yapmak gerekir. Bunun tersine, bedeni oranlı ve bedensel gelişimi akranlarından daha iyi durumda olan buluğ çağındaki bir kız, fazla dikkat çekmek istemediği için Meme küçültme isteyebilir. Bu talepleri iyi bir süzgeçten geçirip hasta beklentilerini ve tahmini ameliyat sonuçlarını harmanlamak her zaman Göğüs estetiği için iyi bir sonuç elde etmeye katkı sağlayacaktır.

Göğüslerdeki Simetri Sorunu

İdeal olarak, kadınların memeleri renk bakımından birbirlerine benzer. Boyut, biçim ve Göğüs ucu pozisyonu yönünden de simetriktir. Her ne kadar küçük asimetriler istisna olmaktan ziyade kural olsalar da, büyük asimetriler sadece dikkat dağıtıcı olmakla kalmaz, sutyen ölçüsü ve giysilerdeki görünüm bakımından pratik öneme de sahiptirler. Bir cerrah göğüs ameliyatı olmak isteyen bir kişiyle görüşmesinde memelerinin minör asimetrilerini belirtmelidir. Çünkü meme ameliyatı öncesi fark edilmeyen bu asimetriler estetik göğüs ameliyatından sonra hastaya daha belirgin gözükebilir. Aslında ameliyat öncesi var olan bu durum hastaların hiç dikkatini çekmezken, ameliyat sonrası günde birçok kez göğüslerine bakan biri önceden var olanları yeni fark edebilir. Bu gibi durumlarda fotoğraflama ve ameliyat öncesi hasta ile beraber iyi bir değerlendirme çok faydalı olacaktır.

Meme Yaraları

Meme estetiği Her ne kadar pek çok hastanın algısı, estetik ameliyatın hiç iz bırakmadığı şeklinde olsa da, aslında bu mümkün değildir. Bizim amacımız daha ziyade söz konusu yaraları uzunluk bakımından minimal seviyede ve memelerin şekillerini geliştirirken olabildiği kadar göze çarpmaz bir halde tutmaktır. Şeklin yaralardan çok daha önemli olduğu şüphesizdir. Ben hem yaraların kısaltılması ve hem de optimal şeklin korunmasının bir arada mümkün olduğunu düşünüyorum.

Şekli, simetriyi, boyutu ve yaraları nasıl kontrol edeceğiz? Simetri ve boyut, operatif teknikten daha çok cerrahın değerlendirmesine, estetik anlayışına ve ameliyat becerilerine bağlıdır. Göğüs implantları yerleştirildiğinde, memelerin şekli, büyük oranda implantın boyutlarına, hacmine ve şekline bağlıdır. Öte yandan, şekil ve yaralar operatif tekniğe çok daha fazla bağlıdır. Optimal meme şekli ve minimal yaralar, bir dizi farklı teknik sayesinde mümkündür.

Tüm bu parametreler kişiye uygulanacak operasyona göre değişir. Göğüs büyütme, Küçültme,  Dikleştirme , Asimetri, meme ucundaki problemler ve jinekomasti en sık Göğüslere uygulanan estetik operasyonlarından bir kaçıdır.