Vücut estetiği ameliyatları aslında vücudun yüz ve meme dışındaki bölgelerinin estetik düzeltmeleri olarak tanımlanabilir. En sık uygulanan operasyonlar; bacak estetiği, uyluk germe, popo estetiği, liposuction , lazer liposuction , kol germe , genital bölge estetiği , saç ekimi , ben alma , yara ve yanık izi düzeltilmesi , bacak protezi , karın germe , lazer lipoliz’dir

Vücut estetiği ameliyatıVücut estetiği prosedürlerinden en sık uygulananı kuşkusuz liposakşındır. Liposakşının son 30 yılda ortaya çıkan ve giderek artan popülaritesi beden dış hatları için sadece bir devrim yaratmamış, onları sonsuza kadar da değiştirmiştir. Liposakşının katkıları sadece beden dış hatlarını düzeltme işlemini, daha güvenli,  daha hızlı ve mümkün olan en az yara iziyle başarmakla kalmamış, aynı zamanda son yıllarda bütün estetik cerrahi ameliyatları içinde en yaygın olarak kullanılan yöntem olarak öne çıkmıştır ve Amerikan Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ASAPS) istatistiklerine göre, son yıllarda sadece Meme büyütme uygulamalarının ardından ikinci basamağa yerleşmiştir. Bununla birlikte ortaya çıkması kaçınılmaz olan kesi izlerinden dolayı pek çok insanın uzak durduğu bir uygulama olan beden dış hatlarını germe ameliyatlarına, iz bırakmayan liposakşın yöntemi iyi bir seçenek haline gelmiştir.

Beden dış hatlarının düzeltilmesini talep eden herkes için liposakşın ideal prosedür değildir. Bir hasataya liposakşın için neden uygun olmadığını açıklamak çok üzücüdür. Ciddi tıbbi hastalıkları olan hastalar dışında herkese liposuction prosedürü uygulanabilir. Obezite, kalp hastalığı veya endokrinolojik bir hastalığa sahip olanlarda dikkatli olunmalı, ilgili bölümlerden konsultasyonlar istenmelidir. Aslında pek çok hastanın liposakşın için “ideal” veya “en iyi” aday olup olmamasının en büyük nedeni citlerinin kalitesi ve kantitesidir.  Liposakşınla beden dış hatları düzeltmede sınırlayıcı faktör, deri kalitesi ve deri kantitesidir. Elastik ve gergin olmayan, kötü kalitedeki deri, liposakşın işlemi sonrası büzüşüp toparlamayacaktır ve germe ameliyatları gibi ek prosedürler gerektirecektir.

Derinin değerlendirilmesi beden dış hatları düzeltmede anahtar noktadır. Estetik cerrah işlem sonrası toparlayacak bir deri kalitesi ve deri kantitesinin mevcut olduğuna karar verdiğinde, pek çok hastada ve pek çok anotomik bölgede, tek başına liposakşın bir seçenek olarak ortaya çıkabilmektedir. Eğer ciltte sarkma olacağı öngörülüyorsa mutlaka aynı operasyona germe operasyonu da dahil edilmelidir. Lazer liposuctiondan sonra hafif gevşek ciltlerde bir kesi olmaksızın toparlanmakta ve klasik liposuctiona göre daha iyi sonuçlar alınmaktadır.