Burun tıkanıklığı nefes alma problemlerinin tedavisi ve nedenleri için ilk önce burnun yapısı ve çalışması hakkında bilgi vermek gerekir ise;

NAZAL FONKSİYON
Burnun fonksiyonel bölümleri üç alandan oluşur:

  •  Septum,
  •  Nazal valv bölgesi
  •  Konkalar.

Burun Tıkanıklığı Nefes Alma Problemleri ve Nedenleri

Septum burun boşluğunu iki eşit parçaya ayıran bölmedir ve üç primer bileşenden oluşur: Quadrangular kıkırdak, etmoid kemik ve vomer.  Kemiksi septum; kribriform plate ile devam eden etmoid kemiğin perpendiküler laminasından oluşur. Septum da düzeltme yaparken ve arka taraf septal deviasyonları düzeltirken, estetik cerrah;  etmoid kemiğin perpendiküler kısmının kemiksi bölümünde, kırılma/ ayrılma çıkartılma yapılabilir. Serebrospinal sıvı rinoreye neden olabilecek, kribriform kısmın çıkartımı ya da yerinden oynatılması yapılmamalıdır. Premaksilanın en çıkık bölümü nazal spindir ve nazal spinin çıkartımına ya da değiştirilmesine çok az sıklıkla ihtiyaç duyulur. Bunun aksine, septumun kaudal kısmı, kolumella’nın en çıkıntılı kısmıdır ve eğer alar- kolümer bir orantısızlık varsa değiştirilmesi / düzeltilmesi gerekir.

İç nazal valv, septum ve üst lateral kıkırdağın alt sınırı arasında tanımlanır. Bu açı genellikle 10 ile 15 derece arasındadır. Bu, ilk ve ikinci burun revizyonu ameliyatlarında da,  bir spreader kıkırdak grefti ile  yeniden yapılandırılmalı ya da korunmalıdır.

Üç konkaya bakıldığında, alt konkalar, nefes akışında/ nazal hava yollarının kullanımında en önemli fonksiyonel bileşenlerdir ve bu nazal hava alış yolunun alt üçlüsünde meydana gelir. Büyümüş konka ya ni burun etinin dışa doğru itilmesi ve radyo frekans uygulaması hava alış yollarının düzeltilmesinde mükemmel fonksiyonel sonuçlar verir.

Septum Deviasyon Burun Tıkanıklığı Sorunu

Septum deviasyonunun  sınıflandırılması;

  • Septum eğriliği                            % 40
  • Ön-arka C- biçimli eğrilik             %32
  • Yukarı-aşağı C-biçimli eğrilik       %4
  • Ön-arka S-biçimli deviasyon        %1
  • Yukarı-aşağı S- biçimli deviation %14

Septum eğikliği, en sık rastlanan türdür. Septum eğikliği, septal kıkırdağın ve etmoid kemiğinin dikey kısmı düz fakat septal kıkırdak, bir taraftan içeri, diğer taraftan dışarı eğilmiş olduğu zaman meydana gelen bir durumdur. Alt burun etinin, septumun eğik olan karşı tarafında aşırı derecede büyümüş olması durumu, genellikle mevcuttur.

Septum deviasyon nedenli burun tıkanıklığı sorunu ile birlikte genellikle burun eğrilikleri ve şekil bozuklukları genellikle sık rastlanılan durumlardır,  estetik burun ameliyatı ile birlikte bu sorunun tedavisi genelde tek operasyon ile giderilebilmektedir.

Eğer alt konka hipertrofisi saptandıysa, altında yatan neden araştırılmalıdır. Konka büyümesi, doğuştan olabilir ya da sonradan gelişmiş olabilir. Eğer sonradan geliştiyse, bu otonom, çevresel, medikal ve anatomik faktörlerin bir sonucu olabilir. Tam bir tetkik yapılması, özellikle detaylı hikaye, çok büyük önem arz eder. Dış nazal kapakçığın, normal ve zorlu inspirasyon durumlarındaki açıklık muayenesi yapılmalıdır. Lateral bacaktaki zayıflıktan kaynaklanan çökme değerlendirilmelidir. İç nazal kapakçık değerlendirmesi yapmak için, Cottle Testi uygulanmalıdır. Septum deviasyonu ya da midvault çöküşü, bu bölgedeki havayollarında engel oluşturabilirler. Son olarak, nazal polipler ve yığınlar, daha ileri bir değerlendirme ve tedavi gerektirebilir.