PRP nedir ? “PlateletRichPlasma—platelet yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması” adı verilen uygulamanın kısaltılmış ismidir. Bu uygulama kişiden alınan ortalama 10 cc miktardaki kanın özel bir tüpe konularak santrifüj işlemine tabi tutulduktan sonra bileşenlerine ayrıştırılması ve elde edilen plateletten zengin plazmanın yine aynı kişiye enjeksiyon yoluyla geri verilmesini temel alır.

PrpPlateletler vücudumuzda bir bölgede yaralanma olduğunda o bölgeye ilk göç eden hücrelerdir. Bu hücreler vücudumuzdaki hasarlı olan bu dokuların onarımını ve doğal hallerine dönmelerini sağlamak için gerekli olan “büyüme faktörlerini” yapısında barındıran kan bileşenleridir. Dokularımızda herhangi bir hasar oluştuğunda kanımız plateletleri bu dokuya toplayarak bir onarım süreci başlatır, PRP uygulamasının amacı ise bu hedef dokuya kan dolaşımı ile taşınabilecek olandan çok daha fazla sayıda plateleti verebilmektir, böylece hasarlı dokunun onarımı da bu kadar hızlı ve güçlü bir şekilde başlar ve daha çabuk sonuçlanır, çünkü PRP ile elde edilen plateletlerin yoğunluğu kandakinden 2 ila 4 kat fazladır.

Derimizin yaşlanması aynı yaralanma sürecinde olduğu gibi bazı fiziksel özelliklerini kaybetmesinden kaynaklanır. Bu nedenle derimizi gençleştirmeye yönelik uygulamalarda aslında vücudumuzun bir yarayı iyileştirirken yaptıklarını çeşitli yöntemlerle taklit ederiz. Örneğin lazer, peeling gibi yöntemler ciltte limitleri belli, hafif bir hasar verir ve bu hasarı cildimizi hızla iyileştirmek için tetikleyici bir güç olarak kullanılır, bu hasar sonrasında büyüme faktörü salınır ve iyileşme süreci başlar. Dermokozmetik ürünler de benzer şekilde derimizi yeniden yapılandıran maddelerin veya sentetik olarak elde edilmiş büyüme faktörlerinin bir iyileşme süreci başlatmasını sağlarlar.

Derideki bir hasarı en etkili, en hızlı ve en doğal biçimde onarabilecek olan yapı, yine derinin ait olduğu bütünün bir parçasıdır, bu nedenle plazma uygulaması damarlarımızda dolaşan bu sihirli gücü harekete geçiren bir yöntem olarak gelişmiştir.

PRP uygulaması estetik, ortopedi, diş gibi tıp dallarında iyileşmeyen yara, kronik ağrı, tendon hasarları, romatizmal yakınmaların tedavisi gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Estetik uygulamalar için PRP yüz, boyun, dekolte bölgesi, eller, bacak içleri, kollar gibi vücut bölümlerinde sıklıkla kullanılır.

PRP uygulamasının fayda sağlayacağı durumlar ;
  1. Lazer/peeling gibi estetik uygulamalardan hemen sonra derinin hızla yapılanmasını sağlamak,
  2. Uzun yıllar güneşe maruz kalmanın kötü sonuçlarını geriye döndürecek esneklik ve parlaklığın yeniden kazandırılmasını sağlamak,
  3. Kronik iyileşmeyen yara, çatlak ve deri bütünlüğünün zarar gördüğü durumlarda iyileşmeyi hızlandırmak,
  4. Saçların canlanmasını sağlamak ve dökülmeye karşı direnç oluşturarak sıklaştırmak gibi amaçlarla ve yukarıda belirtilen alanlar dışında pek çok alanda başarıyla uygulanmaktadır.

prpKişiden uygulama alanına göre bir ya da iki tüp ( 16-23 ml ) kan alınır, santrfüj edilerek plateletleri ayrıştırılır. Ayrıştırılan plateletlerden zengin plazma enjektöre çekilerek mezoterapi şeklinde cilde uygulanır, cildi canlandırıcı ve gençleştirici etkisi uygulamadan birkaç hafta sonra ortaya çıkar. Hazırlık ve uygulama 15-20 dk süren kısa bir işlemdir.

PRP uygulaması cilt içine uygulanan mikroenjeksiyonlar şeklinde yapılır. Kan alınması ve mikroenjeksiyon ile uygulama esnasında duyulan hafif bir rahatsızlıktan başka bir acı hissi beklenmez. PRP ile mezoterapi uygulaması çoğunlukla cilt içine yapılır.

Uygulamadan hemen sonra erken dönemde ciltte bir canlanma ortaya çıkar, ancak ideal sonuçların görülmesi için 2 hafta aralıklar ile 3 veya 4 uygulama gerekir. Bu uygulamalardan sonra ( yani 1 kür uygulandıktan sonra ) kalıcı bir etki belirgin hale gelir.

3 veya 4 uygulamadan oluşan kürler ciltte bir düzelme sağlar. Ancak elde edilen düzelmenin sürekliliği için 12-18 ayda bir kür tedavisi tekrarlanmalıdır. Bu sayede daha kalıcı bir etki elde edilebilir.

PRP tedavisi herkese uygulanabilir.